Uitbreiding sponsorborden

De activiteiten op sponsorgebied gaan ook in 2015 onverminderd door.

De sponsorcommissie is er in geslaagd weer enkele nieuwe sponsors bij VAV te betrekken.

Dat houdt in dat er binnenkort uitbreiding zal plaatsvinden van de sponsor-frames langs de atletiekbaan. Aansluitend aan het bestaande frame, zullen zes segmenten worden gemonteerd met “zicht op en vanaf de rondweg-oost”.  

Archief overzicht