VOG voor alle VAV trainers

Trainers<>Bestuur overleg

Op 15 april heeft het reguliere trainers-bestuur overleg plaats gevonden. Daar  zijn de trainers op de hoogte gesteld van de actuele financiële positie van VAV. Een ander  belangrijk onderwerp was (is) de z.g. VOG, Verklaring Omtrent Gedrag. Het bestuur is van mening dat alle trainers die nog niet in het bezit zijn van een VOG, deze moeten aanvragen. Om e.e.a. te bespoedigen zal het bestuur, middels een machtiging, de aanvragen verzorgen.

Voorts hebben de aanwezige trainers uitvoerig hun mening en advies gegeven omtrent de op stapel staande campagne voor ledenwerving. Over dit onderwerp hopen we binnenkort meer details te kunnen melden. 

Archief Overzicht