VAV wil graag meer trainers

Trainerscursus bij VAV

 VAV heeft dringend behoefte aan meer (assistent) trainers . Dit is natuurlijk een goede zaak, VAV streeft er immers naar om professionele en gekwalificeerde trainers voor haar atleten in te zetten. Als je interesse hebt om, in de toekomst, je als trainer te  willen inzetten voor VAV is dit de kans om je op te geven. Deze cursus wordt geheel in beheer van VAV gegeven door een docent van de Atletiekunie. Normaal is er voor  loopgroep-trainer  en voor atletiek-trainer een verschillende cursus maar omdat beide cursussen veel overeenkomsten vertonen, voegen we dit jaar beide groepen bij elkaar.

 Assistent trainer (niveau 2)                                                                                                                                                                                Opzet van de cursus is zodanig dat deze relatief kort is, binnen twee maanden ronden we deze cursus af. De cursus bestaat uit een 3-tal workshops van 2,5 uur. De studiebelasting bedraagt voor de workshops 7,5 uur en voor de opdrachten ongeveer 10 uur. Na het volgen van de cursus ontvang je het, door de Atletiekunie uitgegeven, certificaat Assistent trainer 2.                                                             Voor verdere informatie: https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=722

De cursus vangt aan op vrijdag 9 oktober om 19:00 uur. Opgave voor 7 september bij Hans Veldhuis h.veldhuis@vav-veenendaal.nl

Basis Looptrainer 3                                                                                                                                                                                                     De trainer op niveau 3 is een zelfstandige trainer. Deze trainer maakt trainingen op basis van een voorgeschreven jaarplan en kan op grond van zijn kennis en vaardigheden van de loopsport en looptechniek op verantwoorde wijze deze trainingen verzorgen.  Deze cursus wordt georganiseerd door de Atletiekunie maar kan bij VAV gegeven worden als er genoeg liefhebbers zijn.                                       Om deze cursus bij VAV te kunnen geven moeten we een aantal liefhebbers hebben. Liefhebbers worden verzocht zich op te geven bij de Technische Commissie. De cursus zal ook medio oktober starten, bij genoeg deelnemers.                                                             Deze cursus kan, onder voorwaarden, door VAV vergoed worden

Voor verdere informatie: https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=726 of vragen bij Hans Veldhuis; h.veldhuis@vav-veenendaal.nl

 

Archief Overzicht