Grote Club actie van start

Na het succes van vorig jaar, doet VAV ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie.                                                             Vanaf zaterdag 19 september zullen de jeugdleden met hun loten-verkooplijsten langs de deuren gaan en trachten veel loten te verkopen. Aan hun ouders, oma's en opa's, kennissen en noem maar op. Maar we verwachten niet alleen van de jeugdleden dat zij de loten aan de man brengen. Natuurlijk rekenen we ook op de inzet van onze senioren ( atleten en recreanten ) dat die zo veel mogelijk loten (ver) kopen.  De loten kosten slechts 3 euro per stuk en van elk verkocht lot komt 2,6 euro direct ten gunste van de club. In ons geval wordt de opbrengst besteedt aan vervanging en uitbreiding van trainingsmateriaal.                                                                                     We vertrouwen erop dat alle leden hieraan een steentje bijdragen en dat we het resultaat van 2014 -ca. 2800,- euro- zullen eveneren. 

Archief Overzicht