Meldingen uit het bestuur

De nieuwe ( aspirant ) bestuursleden zijn druk aan het indribbelen. Alle drie zijn (privé) zojuist begonnen aan een nieuwe baan of functie, wat natuurlijk extra tijd vraagt. Om die reden  is het voor hen nog  niet helemaal duidelijk hoeveel tijd zij gaan overhouden voor de bestuurswerkzaamheden. Binnenkort hopen we daar meer inzicht in te krijgen. De vacature van secretaris zal per 1 januari worden ingevuld door een dame van buiten VAV.
Het bestuur zou graag wat meer trainers en juryleden opleiden. Ook kampen verschillende commissies met een te lage bezetting. Zowel voor de Sponsorcommissie als de Vrijwilligerscommissie zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers. Bij aanmelding van nieuwe leden via de website verschijnt een vragenlijst, waarin het nieuwe lid kan aangeven welk vrijwilligerswerk hij/zij bij VAV wil verrichten. Het formulier is niet vrijblijvend. Vrijwilligers zijn broodnodig om onze vereniging op niveau draaiende te houden.
Na het aftreden van Hanneke Brilman en Ton Valkenburg zijn in de Vertrouwenscommissie twee nieuwe leden toegetreden, te weten Wendy Kets en Richard van Keulen. Zij zullen zich later aan u voorstellen.
De accommodatie zal ook het volgend jaar weer aan verschillende partijen worden verhuurd.
Het ledental van VAV blijft stabiel.
VAV heeft bij Sportservice Veenendaal een plan ingediend voor de aanstelling –in 2016- van een Combinatiefunctionaris. De Combinatiefunctionaris werkt vanuit de ( sport-) vereniging naar o.a. de scholen. Eén van de taken van zo’n functionaris is b.v.  het geven van kennismakingslessen aan leerlingen van verschillende scholen en het organiseren en coördineren van verschillende evenementen voor schoolkinderen. We houden u op de hoogte.

Archief Overzicht