Op de drempel van 2016

Ondanks onze drang om vooruit te kijken naar 2016, kan het nuttig zijn om even stil te staan bij het afgelopen jaar. Wat heeft het ons gebracht? Hierbij een beknopt overzicht van de belangrijkste (?) zaken.

Bestuur ( samenstelling ); Bij de ALV in mei zijn drie bestuursleden uitgestapt en ondanks het vooruitzicht drie ( jonge ) nieuwe bestuursleden te kunnen inwerken, moeten we jammer genoeg melden dat er nog steeds slechts drie ( 3! ) de kar moeten trekken. We proberen dat zo goed en kwaad als mogelijk is, maar rekenen erop dat in 2016 toch nieuwe vrijwilligers voor een bestuursfunctie gevonden worden! Versterking is dringend noodzakelijk.

We  zijn blij dat in 2015 nu alle trainers, volgens voorschrift,  zijn voorzien van een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ).

Vrijwilligers 2015; in de periode februari-maart is een wervingscampagne vrijwilligers gehouden. Het resultaat daarvan is dat zich wel enkele( ca. 15 ) nieuwe vrijwilligers gemeld hebben. Daarmee zijn we natuurlijk blij, hoewel het jammer is dat er nauwelijks of geen nieuwe vrijwilligers zijn die zich willen binden aan een z.g. structurele inzet, zoals een bestuurs- of commissiefunctie.

Het goede nieuws is dat de commissie Vertrouwenspersonen weer op volle sterkte is.

Ook hebben we in 2015 een echte Kantinecommissie  ingesteld en die liet al direct van zich horen door op 3 oktober een geweldige VAV-feestavond te organiseren!

Leden; De ontwikkeling van het ledental heeft zich in 2015 niet in positieve zin voortgezet. Er is zelfs sprake van een lichte daling ( 645 leden per dec. 2015). Een pittige uitdaging om in 2016 daarin weer een stijgende lijn aan te brengen.

Archief Overzicht