Financiƫle situatie VAV op orde maar nog wel onder druk!

In het begin van 2015 schreven we dat de financiële situatie van VAV, dankzij een aantal ingrepen gedurende 2014, weer met zwarte cijfers geschreven kon worden. De uitdaging voor 2015 was om de begroting in balans te houden met het aantal betalende leden. Voor de penningmeester een flinke klus want de gewenste –zeg maar noodzakelijke-  toename van het aantal leden bleef in 2015 toch achterwege. Was het ledental bij aanvang van 2015 nog ca. 675, begin december tellen we nog 645 leden. Zoals elders al gemeld moeten we in 2016 hieraan werken, teneinde de begroting voor 2016 te kunnen waarmaken.

Het goede nieuws is dat, dankzij een consequent  en waakzaam beleid, het wel gelukt is om 2015 af te sluiten met een positief saldo van ca. € 13.000,-

Archief Overzicht