Uitbreiding Jury-corps dringende noodzaak.

OPROEP AAN ENTHOUSIASTE MENSEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN JURYCURSUS

Door diverse omstandigheden is het aantal juryleden de laatste jaren verminderd, maar er zijn ook juryleden, die al 25 jaar deze taak met veel plezier vervullen.

Met een toenemend aantal deelnemers op onze baanwedstrijden, is het noodzaak om voldoende juryleden in te zetten op diverse onderdelen. Alleen dan kunnen we als V.A.V. met z'n allen een baanwedstrijd goed organiseren en kunnen alle geplande wedstrijden doorgang vinden. Dat is niet allen goed voor VAV maar zeker ook goed voor onze atleten. Wat is de taak van een jurylid bij baanwedstrijden:

- meten en noteren van afstanden en hoogtes bij technische nummers, zoals spring- en werpnummers.

- noteren van startnummers bij de finish van loopnummers - het toepassen van de wedstrijdreglementen van de Atletiek Unie.    Gemiddeld organiseert VAV  5 of 6 baanwedstrijden in het zomerseizoen. Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor alle V.A.V. atleten vanaf 14 jaar en voor ouders van V.A.V. leden en jeugdtrainers. De cursus bestaat uit 4 dagdelen op 2 zaterdagen en bestaat voor 80% uit praktijkoefeningen, op de atletiekbaan. Dus het is ook nog gewoon leuk!

Van de cursisten wordt wel verwacht dat vooraf de lesstof: Reglementenkennis Jurylid Algemeen, wordt bestudeerd. Boekje wordt vooraf toegestuurd. Dit is noodzakelijk om de cursus goed te kunnen volgen. Er is geen afsluitende toets en er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. De cursus vindt plaats in het clubhuis van VAV, bij deelname van minimaal 12 personen op, zaterdag 6 februari en zaterdag 5 maart 2016 van 10.00 tot 16.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd!

Nadere informatie te bevragen bij INA MEMELINK, tel 552700 of   mailto:  ina.memelink@planet.nl 

Archief Overzicht