Kantinecommissie komt op stoom.

Bij de alg. ledenvergadering in mei 2015 is onze kantinecommissie officieel ingesteld.

Even voorstellen; de commissie wordt gevormd door; Francine Huisintveld, Joke Krabbenborg, Jose Sterkenburg en Richtje Kazemier. ( foto )  De dames hebben direct vanaf de start van zich laten horen, mede door in oktober 2015 die zeer geslaagde feestavond te organiseren.Weet je nog?

Maar daarbij is het natuurlijk niet gebleven. Met een frequent overleg en het vormgeven van de taken uit het “beleidsplan”, krijgt het kantinebeheer steeds meer structuur. "We komen op stoom", zoals ze zelf zeggen.Momenteel is de groep bezig met de voorbereiding van  het nieuwe  seizoen. Eind februari zal een overlegavond met de kantine-vrijwilligers worden gehouden, waarbij de plannen voor dit jaar worden besproken.  Activiteiten, wel of niet in samenwerking met b.v de Jeugscommissie ( waaronder wellicht weer zo'n mooie feestavond ? ). Activiteiten die ervoor moeten zorgen dat de kantine steeds beter gaat “draaien” en voor de leden en gasten een uitnodigende plaats is waar mensen graag samenkomen. Een kantine die we dus een echt "clubhuis" kunnen noemen. Aan de kantinecommissie zal het niet liggen.

Archief Overzicht