Algemene Ledenvergadering 25 mei

Al weer bijna een jaar is het bestuur, als “drie-mans formatie”, aan het werk. Op 25 mei a.s. staat de Algemene Ledenvergadering gepland en dan willen we de leden informeren over o.a. het gevoerde beleid in 2015 en de begroting van 2017 voorleggen.

Naast de reguliere bestuursactiviteiten zijn we het afgelopen jaar bijna continue bezig geweest met het “werven” van nieuwe bestuursleden, hetgeen steeds moeilijker blijkt te zijn. Toch willen we in de aanloop naar de ALV dit onderwerp nog  eens onder ieders aandacht brengen. Het adequaat besturen van onze vereniging met slechts drie personen, is een bijna ondoenlijke klus en brengt het risico mee dat er ( belangrijke ) zaken blijven liggen. Belangrijke bestuurstaken zoals o.a. secretariaat en sponsoractiviteiten worden nu slechts "er bij gedaan" en dat kan tot schade lijden. Dat kan VAV zich niet permiteren!!

We verwachten dan ook dat veel leden zich op de ALV van 25 mei zullen melden en dat daar nieuwe kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden voorgesteld.

Archief Overzicht