Overlijden Jan Hendriks, zwaar verlies voor VAV

Op donderdag 26 mei j.l. is Jan Hendriks, tijdens een fietstocht, plotseling overleden. 

VAV is geschokt en sprakeloos!

Jan is al sinds eind 1998 met hart en ziel verbonden aan VAV.

Als loopgroeptrainer heeft hij menig beginnend en gevorderd loper over de Heuvelrug geleid. Daarnaast was Jan een, door de Atletiekunie aangesteld, bezielend opleidingsco-ordinator voor looptrainers. Vele looptrainers bij VAV zijn door hem gemotiveerd en begeleid tijdens hun trainersopleiding.

Als bestuurslid Operationele aansturing en lid van de Technische Commissie, heeft Jan vele jaren zijn ervaring en kennis ingezet ten bate van het gehele trainerscorps van VAV. O.a. het tariefstelsel voor trainersvergoedingen  is van zijn hand.

Daarnaast vond hij ook nog tijd en energie om zich in te zetten bij evenementen. Of het nu ging om de Heuvelrugloop, de Scholierenveldloop, als jurylid bij wedstrijden, Jan was er en hielp mee.

Sinds het hardlopen hem de laatste jaren niet meer zo goed afging, vond hij een mooi alternatief als trainer van de Nordic Walking groep. Gewoon iets rustiger bewegen en daarnaast in zijn vrije tijd ook lekker fietsen. Stilzitten kwam in zijn woordenboek niet voor.

Jan Hendriks was een sport-vrijwilliger pur sang, hetgeen vooral tot uiting kwam in het feit dat hij elke vorm van  vergoeding en waardering voor zijn werk en inzet pertinent afwees. Het begrip "belangeloos" stond bij Jan zeer hoog in het vaandel. Zo weigerde hij  na zijn periode als bestuurslid de erkenning als Lid van Verdienste. Uit respect voor hem hebben we die weigering geaccepteerd.

Jan Hendriks was in staat karaktertrekken als rationaliteit en no-nonsens te combineren met zachtmoedigheid en wijsheid en daar heeft VAV veel aan te danken. Als vereniging zijn we Jan -en zijn vrouw Doreen- zeer veel dank verschuldigd.

Doreen en de familie wensen we veel sterkte in de komende tijd.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 31 mei van 19:00 tot 20:00 uur in het Trefpunt, Dennenlaan 5A te Veenendaal

De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 1 juni om 10:30 uur in de Petrakerk, Kerkewijk 135 te Veenendaal. Om ca. 12:00 uur vind de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Munnikenweg 4.

Archief Overzicht