VAV-containers worden oneigenlijk gebruikt!

Binnen het hek van VAV staan twee grote stalen containers.

Een container is bestemd voor Restafval van VAV. De tweede container is bedoeld om  Oud Papier door de leden te verzamelen, hetgeen VAV jaarlijks tussen € 500,- en € 800,- "kan" opleveren. Daar zijn we als vereniging natuurlijk blij mee.

Echter het komt in toenemende mate voor dat de “Papiercontainer” gevuld wordt met grote platen ( verpakkings- ) karton en complete maar lege dozen! Op die manier is de container wel snel gevuld maar bevat voor 50% -of meer-  lucht. En lucht, zoals ieder weet, levert geen geld op, terwijl VAV wel moet betalen voor het ophalen en leeg maken van de container. U raadt het al, daar moet geld bij en dat is verspilling van de moeite. 

We zijn blij dat veel leden hun oud papier t.g.v. de club inleveren, maar….. we willen jullie toch dringend vragen  platen karton en dozen zo klein mogelijk te snijden en verticaal - of  helemaal niet- in de papiercontainer te stoppen. Als het VAV geld kost en niets oplevert,  zijn we genoodzaakt te stoppen met papier inzamelen.

 

Een ander –nog dringender- verzoek is om de restafval container van VAV niet te gebruiken voor het dumpen van privé-afval!! Het komt regelmatig voor dat deze container bij verrassing gevuld wordt met afgedankte gebruiksvoorwerpen en restmateriaal uit verbouwingen, zoals verfresten, T L-armaturen, etc.. ( zie foto ).

Ook VAV moet betalen voor het afvoeren van haar eigen restafval en het is niet de bedoeling dat de club betaald voor de restafval van derden. 

Dus gaarne in beide gevallen uw gewaardeerde medewerking en bij voorbaat dank daarvoor.

Archief Overzicht