Uit het bestuur

Met de clubkampioenschappen en de voortreffelijk verzorgde feestavond op 1 oktober hebben we de zomer echt achter ons gelaten en maken we ons op voor herfst en winter. Terugkijkend heeft VAV een prima zomer achter de rug en dat slaat natuurlijk niet alleen op het fraaie weer. Zo hebben onze atleten de afgelopen maanden op diverse wedstrijden meer dan goede resultaten geboekt -verder in deze nieuwsbrief meer daar over- en zijn onze ( thuis ) wedstrijden, mede dankzij voldoende jury caoaciteit en natuurlijk een prima organisatie, succesvol verlopen. Ook de overige organisatorische activiteiten -b.v jeugdactiviteit, onderhoud accommodatie, etc. - zijn dankzij de inzet van alle betrokkenen weer storingsvrij verlopen.

Momenteel is VAV in overleg met Sportservice Veenendaal betreffende de event. aanstelling ( in 2017 ) van een Combinatiefunctionaris.

Een "trainer-sportdocent"die in deeltijd ( ca. 12 uur p/week) activiteiten ontwikkelt en uitvoert, met als doel de sport naar  de scholen en de wijk  te brengen en visa versa. Het overleg is nog in beginstadium en zodra e.e.a. concrete vorm krijgt zullen we hierover meer informatie delen.

Archief Overzicht