Dankzij de VAV-vrijwilligers weer een geslaagde Scholierenloop

Nadat de Scholierenloop 2015 een laagte record  (minder dan 500 ) deelnemers vestigde, konden we ons dit jaar weer verheugen in bijna 600 aanmeldingen. Of dit werkelijk een bestendige opleving is zal de toekomst uitwijzen. Het is voor de scholen –leerkrachten en ouders- soms een hele toer om een grote delegatie kinderen enthousiast  naar VAV te begeleiden. Ja, ook basisschool kinderen hebben het druk op woensdag middag! Hoe dan ook, bij VAV is het ook dit jaar weer gelukt om een grote groep vrijwilligers “op de been te brengen” en daarmee een prima evenement neer te zetten. Dankzij die vrijwilligers hebben we de kinderen een fijne sportmiddag bezorgd en als vereniging onze goede naam weer wat verder uitgedragen. Een compliment aan alle medewerkers is hier zeker op z’n plaats.

Volgend jaar weer!? ( foto; zonder vrijwilligers geen Scholierenloop)

Archief Overzicht