Wie wordt onze nieuwe penningmeester?

Sjaak van Kooten, onze huidige penningmeester, zal zich bij de ALV in mei 2017, niet meer herkiesbaar stellen. Sjaak is geen lid van VAV, maar is indertijd, toen de nood hoog was, als buitenstaander in het gat gesprongen. Dankzij zijn inzet en adviezen is VAV uit de rode cijfers gekomen en is de vereniging weer financieel gezond. Sjaak heeft heel veel werk verzet, o.a. bij het invoeren van de automatische incasso. Het ledenbestand is toen goed in kaart gebracht. Het is nu tijd voor onze eigen leden om de functie van penningmeester te gaan vervullen. Ik kan me niet voorstellen, dat in een vereniging van zo’n 700 leden geen geschikte kandidaat voorhanden is, die deze belangrijke en voor iedere vereniging onmisbare functie wil en kan vervullen. Kom op VAV-ers. Houd de club sterk en gezond. Meld je aan!

Na 1 januari 2017 start de inwerkperiode, zodat het bestuur tijdens de ALV van mei 2017 de nieuwe penningmeester kan voorstellen.
Sjaak doet naast het penningmeesterschap ook een deel van de ledenadministratie, samen met Yvonne Welding.

Gemiddeld zullen de werkzaamheden ca. 6-8 uur per week vergen. Gedurende de inwerkperiode zal dat enkele uren meer zijn

Het bestuur vergadert 1 maal per 6 weken. De vergaderingen duren anderhalf uur. In juli en augustus wordt niet vergaderd.

Voor deze, onmisbare functie binnen de vereniging is de vrijwilligersvergoeding van € 1500,-- begroot.
Nogmaals: Meld je aan!! Mijn telefoonnummer is 0318-543883.

Saskia van de Graaf

Sjaak van Kooten, onze huidige penningmeester, zal zich bij de ALV in mei 2017, niet meer herkiesbaar stellen. Sjaak is geen lid van VAV, maar is indertijd, toen de nood hoog was, als buitenstaander in het gat gesprongen. Dankzij zijn inzet en adviezen is VAV uit de rode cijfers gekomen en is de vereniging weer financieel gezond. Sjaak heeft heel veel werk verzet, o.a. bij het invoeren van de automatische incasso. Het ledenbestand is toen goed in kaart gebracht. Het is nu tijd voor onze eigen leden om de functie van penningmeester te gaan vervullen. Ik kan me niet voorstellen, dat in een vereniging van zo’n 700 leden geen geschikte kandidaat voorhanden is, die deze belangrijke en voor iedere vereniging onmisbare functie wil en kan vervullen. Kom op VAV-ers. Houd de club sterk en gezond. Meld je aan!

Na 1 januari 2017 start de inwerkperiode, zodat het bestuur tijdens de ALV van mei 2017 de nieuwe penningmeester kan voorstellen.
Sjaak doet naast het penningmeesterschap ook een deel van de ledenadministratie, samen met Yvonne Welding.

Gemiddeld zullen de werkzaamheden ca. 6-8 uur per week vergen. Gedurende de inwerkperiode zal dat enkele uren meer zijn

Het bestuur vergadert 1 maal per 6 weken. De vergaderingen duren anderhalf uur. In juli en augustus wordt niet vergaderd.

Voor deze, onmisbare functie binnen de vereniging is de vrijwilligersvergoeding van € 1500,-- begroot.
Nogmaals: Meld je aan!! Mijn telefoonnummer is 0318-543883.

Saskia van de Graaf

Archief Overzicht