VAV bestuur "moet" in 2017 worden uitgebreid

In de vorige week verschenen extra nieuwsbrief hebben we een klemmend beroep gedaan op onze leden om te reageren op de vacature van Penningmeester. Die post komt beschikbaar in mei 2017. Deze nieuwsbrief willen we  benutten om nog eens extra jullie aandacht daarop te vestigen. Afgezien van het feit dat er wellicht al reacties binnengekomen of onderweg zijn. 

De functie Penningmeester is natuurlijk van levensbelang voor de club, maar daarmee zijn we in 2017 nog niet uit de zorgen. Er moet echt meer versterking komen. Het huidige bestuur woekert al bijna twee jaar met een bezetting van drie personen en ook al lijkt dat van de buitenkant bezien allemaal wel te draaien, bij een grote verenigng als VAV kan dit zo niet  doorgaan. Natuurlijk, er zijn bij VAV een aantal vrijwilligers die met hun werkzaamheden het bestuur ontlasten, maar we moeten ook aan de toekomst denken. De bestuurlijke ervaring binnen de club dunt uit en de kans bestaat dat er over een aantal jaren geen adequate opvolging klaar staat. Het is echt de moeite waard om eens een periode van b.v. 4 maanden met het bestuur mee te draaien en je te orienteren op een mogelijke functie.

Beste clubmensen, laat 2017 het jaar worden waarin  nieuwe bestuursleden het reilen en zeilen van de club van binnen leren kennen en zo een basis gaan vormen voor een bestuurlijk stabiele toekomst.

Allemaal alvast een mooie decembermaand gewenst.

Archief Overzicht