Een nieuw jaar met nieuwe kansen

2017 Is nog heel jong dus nog alle kans dat onze goede voornemens en verwachtingen worden verwezenlijkt. Maar de ervaring leert dat elk nieuw jaar als een razende voort gaat en dat er dus niet zo veel tijd is om te doen wat gedaan moet worden. Zo zijn b.v. de huidige leden van de kantine commissie, om verschillende redenen, genoodzaakt met hun taken te stoppen. Dus is het zaak om tijdig  -voordat het seizoen begint- weer een kantinecommissie op sterkte te hebben. Vrijwilligers zullen daarvoor benaderd worden maar je kunt je natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden.

Bij de komende ALV in mei, zal onze penningmeester aftreden en moeten ook andere vacante bestuursfuncties worden ingevuld. Dat is geen nieuws maar er moet wel snel aan gewerkt worden. Het nieuwe jaar is goed begonnen met een succesvol sportgala en de aanstelling van Hans Veldhuis als Combinatiefunctionaris bij VAV. Daarvoor wordt binnenkort nog een officiële “ kick-off” georganiseerd en wordt deze functie inhoudelijk toegelicht.

We hopen met z'n allen op een sportief en organisatorisch succesvol jaar en rekenen daarbij op de inzet van veel vrijwilligers.

 

 

Archief Overzicht