Combinatiefunctionaris atletiekvereniging VAV

Vanaf 2009 kunnen gemeenten in de provincie Utrecht  in aanmerking komen voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur (Combinatiefunctionaris). Het doel van deze combinatiefunctionaris is vierledig:

  • Uitbreiden van het sport en cultuuraanbod in zowel het primaire als het voortgezet onderwijs.
  • Versterken van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
  • Stimuleren sport- en beweegaanbod op en rond scholen.
  • Bevorderen vertrouwd raken met een of meer cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening.

Voor Veenendaal betekend dit dat vanuit Sportservice de combinatiefunctionarissen ingezet kunnen worden op Veenendaalse basisscholen en sportverenigingen.

De combinatiefunctionaris atletiek is in dienst(tijdelijk) bij Sportservice Veenendaal maar wordt uitgeleend aan de Veenendaalse Atletiek Vereniging (VAV).

 

Vanuit de doelstellingen van VAV heeft hij de volgende taken:

  • Verzorgen van opleidingen en praktijkbegeleiding van trainers en stagieres.
  • Opstellen en uitvoeren van presentaties/sportlessen op de scholen.
  • Organiseren en uitvoering geven aan de door Sportservice aangeboden “school en sport” projecten, (S)coolrunning en sportclinics.
  • Organiseren van “instap-atletieklessen” voor de jongste groepen (3 en 4) van de basisschool.
  • Opzetten van project “sport in de wijk”.

Bij VAV is de combinatiefunctionaris lid van de Technische commissie (TC) en verricht hij de werkzaamheden in overleg met de overige commissieleden.

Archief Overzicht