Schoonmaak clubgebouw

Voor de schoonmaak van ons clubgebouw is het niet gelukt om capaciteit van buiten in te huren. Daarom hebben we getracht hiervan een vrijwilligerstaak te maken, zoals dat in het verleden ook het geval was. De TrimFit-groepen zijn  bereid gevonden om roulerend op hun trainingsochtend de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden aan te pakken. Het is wel enigszins organiseren en co-ordineren maar als het werkt dan hebben we een belangrijke vrijwilligerstaak binnen VAV gerealiseerd.  Vele handen maken licht werk en dat geld zeker in dit geval. Volgens het beoogde schema zal men per groep(je) éénmaal per 5 a 6  weken, of nog minder, een schoonmaakbeurt verrichten. Bij voorbaat dank voor jullie bereidwilligheid!

Archief Overzicht