Algemene Ledenvergadering belangrijk voor alle leden.

Allereerst willen we jullie aandacht vragen voor de aankomende Algemene Leden Vergadering, die op woensdag 31 mei wordt gehouden.

Het bestuur wil tijdens deze vergadering graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2016. Natuurlijk zal de jaarrekening over 2016 worden toegelicht en het begrotingsvoorstel voor 2018 aan de leden voorgelegd worden.

We willen nog eens benadrukken dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk leden zich op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de vereniging. Ook is het belangrijk dat meer leden zich op openstaande functies gaan inzetten voor VAV. Veel belangrijk werk wordt door een te klein aantal vrijwilligers gedaan en dat is zorgelijk voor de toekomst van onze mooie vereniging!!

Dus houdt de 31e mei vrij voor de ALV.

 

Archief Overzicht