Update; Sporten t/m 18 jaar

Het kabinet heeft woensdag tijdens het kabinetsberaad besloten dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden. Dit is met name van toepassing op de trainingen.

VAV accommodatie geopend voor alle leeftijden

Vanaf 11 mei mogen leden ouder dan 18 jaar ook weer sporten op onze mooie VAV accommodatie. Let op, dit kan echter alleen als iedereen zich aan de regels houdt:

 • Er mag alleen buiten worden gesport (krachthonk is dicht)
 • Trainen in groepsverband en onder leiding van een trainer.
 • Er is strikte naleving van de ontsmettingsinstructies
 • De kleedkamers (geen wasgelegenheid) & het clubhuis mogen niet gebruikt worden.
 • Hou ten alle tijde 1,5 meter afstand van elkaar
 • Er is beperkt gebruik van de toiletten toegestaan (houdt je daarbij aan de richtlijnen)
 • Gebruik je gezonde verstand

VAV hanteert de algemene richtlijnen van het RIVM en het door de atletiekunie opgestelde protocol.

Jeugdtraining gaat weer starten

Zoals aangekondigd door het kabinet mag de jeugd weer trainen in de buitenlucht. Dit betekent dat onze jeugdatleten onder begeleiding van hun trainers weer op de baan mogen sporten. Wanneer worden de trainingen gestart:

 • Pupillen: vanaf woensdag 6 mei
 • CD junioren: vanaf donderdag 30 april (vanaf D2e jrs met 1,5m tussenruimte)
 • AB junioren: vanaf donderdag 30 april
 • Highschool (CLV): vanaf woensdag 6 mei

Er zijn echter wel strikte regels (vastgelegd in het protocol van de Atletiekunie):;

 • Er mag alleen buiten worden gesport
 • Geen gebruik van kleedkamers en clubhuis
 • Ouders (van pupillen) en andere volwassenen komen niet op de accommodatie.
 • Strikte naleving van ontsmettingsinstructies
 • Als er een vriendje of vriendinnetje mee wil sporten is dit mogelijk.
 • Trainers zorgen voor voldoende en hanteerbare  trainersbezetting

Meer inzicht over de protocollen van de atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie

Voor de goede orde, voor leden anders dan de jeugd blijft de accommodatie gesloten.

Update richtlijnen overheid

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president is de situatie voor VAV als volgt:

 • De ALV van 13 mei wordt tot nader orde uitgesteld
 • De pontjesloop komt te vervallen
 • De VAV zomerwedstrijd komt te vervallen

Voor wat betreft trainingen aan de jeugd en het gebruik van de accommodatie, hier is de gemeente eerst aan zet. De Atletiekunie komt op 24 april met nadere richtlijnen voor wat betreft de jeugdsport.

FinanciŽle impact coronacrisis en de contributie

Regelmatig ontvangt het bestuur vragen van leden over de contributiebetalingen nu er geen trainingen meer mogen worden gegeven en onze sportaccommodatie voor gebruik gesloten is. 

Penningmeester Albert van Kooten geeft namens het bestuur uitleg. De coronacrisis zal veel impact hebben op onze begroting 2020; begrote inkomsten en uitgaven zullen niet worden gerealiseerd en gelijktijdig lopen onze vaste lasten, zoals de afdrachten aan de Atletiekunie, energienota`s, verzekeringen, enz., door. Of en hoe wij voor deze lasten worden gecompenseerd door bijvoorbeeld de gemeente Veenendaal en de Atletiekunie is op dit moment niet bekend.

Zolang de crisis nog duurt en de financiële impact in haar volle omvang niet kan worden overzien, heeft het bestuur besloten dat de financiële verplichtingen, inclusief de contributiebetalingen, doorlopen. Natuurlijk zullen we na afloop van de crisis, of eerder als daar aanleiding voor is, de begroting- en contributieregeling 2020 herzien.

We houden jullie op de hoogte en hopen dat de crisis snel voorbij is.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Albert van Kooten (penningmeester)